This snapshot, taken on
13/12/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Skip to content

Sir Benfro

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sir Benfro

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Sir Benfro yn gartref i draethau glanaf Cymru, gyda'r mwyafrif ohonynt wedi'u lleoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.


Mae 170 o filltiroedd o arfordir yn cynnig noddfa i amrywiaeth enfawr o adar môr, sy'n cyd-fyw ochr yn ochr â syrffwyr, pysgotwyr a llongwyr sy'n cael eu denu i'r rhanbarth unigryw hwn.

I'r dwyrain ac i'r gogledd-ddwyrain, mae Sir Benfro yn ffinio â Sir Aberteifi a Sir Gaerfyrddin. Mae ei phoblogaeth o 117,500 yn byw gan mwyaf ar yr arfordir, yn union fel y mae pobl wedi tueddu i'w wneud ers y cyfnod cynhanesyddol. Mae meini hirion a thomenni claddu i'w gweld yma ac acw ar dirwedd Sir Benfro, yn dystiolaeth bod pobl wedi byw yno ganrifoedd maith yn ôl.
 
Heddiw, mae Sir Benfro yn dibynnu ar dwristiaeth a phuro olew ar gyfer y rhan fwyaf o'i swyddi.  Ei phrif drefi yw Hwlffordd, y ganolfan weinyddol, a Dinbych-y-pysgod, sef cyrchfan fwyaf poblogaidd Sir Benfro. Mae aneddiadau pwysig eraill yn cynnwys Tyddewi, dinas leiaf y Deyrnas Unedig, Abergwaun, tref farchnad lawn bwrlwm, ac Aberdaugleddau, dyfrffordd ddyfnaf Ewrop ac o ganlyniad i hynny, porthladd pwysig i danceri mawr.

Twristiaeth

I gael rhagor o wybodaeth am dwristiaeth yn Sir Benfro, ewch i wefan Croeso Cymru.

Swyddfeydd

Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru swyddfeydd yn Hwlffordd, Aberdaugleddau a Doc Penfro.

Hefyd, fel rhan o'i Strategaeth Leoli, agorodd Llywodraeth Cynulliad Cymru swyddfa newydd yn Aberystwyth er mwyn helpu i wasanaethu'r Canolbarth a'r Gorllewin . Gweler y ddolen berthynol ar y dde i gael rhagor o wybodaeth.

Dolenni perthnasol

Bydd y swyddi o fewn Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n symud i swyddfa Aberystwyth yn canolbwyntio ar y swyddogaethau cefn gwlad a gwledig.