This snapshot, taken on
27/09/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Text only

Bara Brith Ffrwythau Cymysg


mixed fruit tea loaf - recipe image
Digon i:
6
Amser:
1 awr 25 munDyma rysáit ar gyfer bara brith sy'n wych amser te ar ei ben ei hun neu gyda menyn


Goleuadau traffig

Dysga fwy am labelu goleuadau traffig.
Mae pob pryd yn cynnwys:

ISEL
HALEN
0.4g

UCHEL
SIWGR
65.0g

ISEL
B.DIR
0.9g

ISEL
BRAS
4.6g


Contains allergens Llysieuol

Cynhwysion

newid i fetrig

 • 10 ½ oz o ffrwythau cymysg
 • 6oz o siwgr cansen crai
 • 10 ½ fl oz o de oer wedi'i hidlo
 • 1 wy canolig, wedi'i guro
 • 7oz o flawd codi gwenith cyflawn
 • Hanner llwy de o sbeis cymysg wedi’u malu
 • Olew a marjarin i iro'r tun

Cyfarwyddiadau

 1. I ddechrau, rhaid paratoi'r ffrwythau'r noson gynt. Rho'r ffrwythau cymysg a'r siwgr mewn powlen, yna arllwys y te oer wedi'i hidlo ar eu pen a chymysgu'r cyfan yn drylwyr. Yna gorchuddia'r bowlen a'i gadael dros nos, bydd hyn yn gwneud y dorth yn llaith.

 2. Y diwrnod canlynol, cynhesa’r popty i 180ºC neu farc nwy 4.

 3. Ychwanega'r wy wedi'i guro, y blawd a'r sbeis cymysg at y gymysgedd ffrwythau a’r te. Cymysga bopeth yn drylwyr.

 4. Mae angen iro a rhoi ychydig o flawd yn y tun torth a thywallt y gymysgedd iddo’n ofalus, yna’i bobi yng nghanol y popty am awr i awr a chwarter. Rho gyllell yn y dorth - os daw allan yn lân mae hi wedi’i choginio.

 5. Rho gyfle i'r dorth oeri yn y tun am 5 i 10 munud yna'i throi ar rac weiren i orffen oeri.

 6. Mae'n wych gyda marjarin ac ychydig o jam neu fêl.Gwybodaeth am faeth

Maeth Fesul 100g Fesul tafell 175g
Egni 231 kcal (968 kJ) 405 kcal (1699 kJ)
Protein 3.9g 6.9g
Carbohydradau 51.1g 89.7g
(sy'n siwgrau) 37.0g 65.0g
Braster 2.6g 4.6g
(sy'n fraster dirlawn) 0.5g 0.9g
Ffeibr 1.2g 2.1g
Sodiwm 0.10g 0.17g
Halen 0.2g 0.4g


Cyngor ar alergedd

Yn cynnwys: wyau, gwenith (glwten). Mae rhai ffrwythau sych yn cynnwys sylffidau, edrycha ar y label bob amser.


Gair i gall ar ddiogelwch bwyd

Cofia olchi dy ddwylo, arwynebau gwaith, offer coginio a byrddau torri bob tro cyn dechrau arni. Paid â rhoi mêl i blant dan 12 mis oed.